ALBA Sveriges minisymposium 201829/6-1/7 2018
ALBA Open Space Conference
om läkande berättande

Ett kort och kraftfullt symposium
där alla deltagare tillsammans
tar ansvar för hela programmet.

Hej! Gillar du lyssnande och berättande och tror du – liksom vi – på dess transformerande kraft, då är du välkommen att skapa det här symposiet tillsammans med oss.

29/6-1/7 kommer inga kända berättare, utan “bara” vi själva. De workshops som kommer att ta plats, trollar vi – deltagarna – själva fram.

Det här mötet gör vi tillsammans i Open Space anda under mottot
Uråldrig Medicin för Nutiden!

Info och anmälan

Adress: Wadsbro Gård, Dunker, 642 96 Malmköping
Wadsbro Gård ligger i natursköna Södermanland som präglas av kullar med björk, ängar, skog och vatten, som ett lapptäcke i fagra färger. Vid gården, med blick över fälten, ligger en damm med rikt fågel liv som förvandlas till en å och rinner ut i Dunkern ett par km från gården. Från Vikingaborgen ser man ut över bygden. Vi kommer i den fagra sommargrönskan när naturen är i sin fulla kraft. Här finns gott om plats att låta berättarsjälen växa.
Med bil: Wadsbro Gård, Dunker, ligger utefter väg 55,
7 km norr om Malmköping, 30 km söder om Strängnäs. Infart Stjärnhov, ner igenom björkallén 1 km.
Med tåg: Till Flen. Skjuts kan ordnas
BoendeEnklare inkvartering i sovsal ingår. Du kan även tälta på gården i eget tält. Vill du bo på annat sätt finns camping, vandrarhem och hotell inom 10 km från gården, detta boende betalar du dock själv.
Tips på bra ställen meddelas på vår webb.
Avgift1500 kr
Anmälan:  Anmäl dig före 15 juni genom att betala hela avgiften till bankgiro 457-9447.
Ange ditt namn, mailadress och telefonnummer
Info: Cecilia 073 782 80 09 | Frans 073 767 10 33, albasverige@gmail.com

Om strukturen

Vi föreslår att vi möts i en cirkel för att berätta och lyssna, och för att dela kunskaper och frågor. 
Men… vi behöver en struktur för att göra vårt möte fruktbart.

Om berättandet självt är medicinen, då borde strukturen av vår konferens också vara helande. På något sätt har vi i berättarvärlden samma tendens som världen utanför den: när man har ett symposium bjuder vi oftast några kända professionella berättare utifrån, som då ska leda oss, åhörarna. Eftersom vi vet att vi alla bär vår medicin inom oss, föreslå vi en struktur där vi alla som deltar kan bidra till symposiets innehåll.

Någonstans på 1980-talet upptäckte organisationskonsulter att det var fruktbarare att mötas i symposiets korridorer än att vara närvarande på de officiella sammankomsterna med kända kollegor som höll föredrag. I de spontana mötena i korridoren hände mycket som var engagerande, inspirerande och aktuellt. Där skapades allt i nuet, anpassat till allas personliga behov just i det givna ögonblicket, och alla var likvärdiga.
Så konsulterna bestämde sig för att strukturera sina konferenser på ett nytt sätt: det som hände i korridoren blev utgångspunkt och det som förut hände i konferenssalen blev mer perifert. Konferensen i den här nya stilen fick namnet ”Open Space Conference”. Ett viktigt instrument blev och är ”the Talking Stick”, talarstaven.

Open Space Conference

Snart stod det klart att de ostrukturerade spontana mötena i korridorerna behövde lite struktur. Man kom till följande förhållningssätt:

De människor som har kommit formar den rätta gruppen
Vad som än händer är det enda som skulle ha hänt
Det börjar när det börjar
Det slutar när det slutar

Förutom de här “hårda” reglerna finns en lag som man kallade “de två fötternas lag”: om du inte längre vill/kan vara där, tar du dig därifrån. Om man tycker att en annan talar för länge räcker man upp en hand, och om flera tycker så, så gör de likadant. På så sätt ser den som håller the Talking Stick att den borde avrunda utan att någon behöver avbryta.

Hur går det till?

Dagen börjar med ett möte som inleds med en kort meditation. Alla deltagare är med. Efter meditationen tar den som vill säga något the Talking Stick och talar från hjärtat eller själen. Alla andra lyssna med hjärta och själ.

Man kan egentligen tala om allt som är viktig för en just nu. En dröm, en känsla, en intuition, något som är negativt eller positivt, förutsatt att det ligger en varmt om hjärtat.
Man kan också använda tiden för att tala om en aspekt av berättande som man är intresserad av just nu. Man kan annonsera ett möte där alla ska koncentrera sig på just det ämnet och bestämma plats och tid för det. Du behöver inte vara särskilt kunnig för att annonsera ett sådant möte. Men det kan också vara så att du är kunnig på ett visst område och att du erbjuder en mini-workshop på en given plats och tidpunkt.
Alla som tar ett sådant initiativ skriver sina förslag på stora papper, där andra intresserade kan skriva upp sig. Man kan också föreslå en promenad, massage eller en annan aktivitet.

Du bidrar med den du är, med en workshop eller med… ett annat initiativ

Kom som du är! Med allt som du är intresserad av och med din nyfikenhet. Men särskilt också med dina kunskaper, allt du kan och vill lära ut till andra om berättande. Om det sista är fallet, förbered då en liten workshop och ta med allt du behöver till symposiet. Är det något särskilt material som du behöver, kan du alltid kontakta oss i ALBAs styrelse .

PROGRAM

                       Fredag 29/6          att landa                       
– 17.30           Välkommen
_ 18.00           middag
– 19.00           S A M L I N G
– 22.00           mingel och dans.
                     
                      Lördag 30/6          om det personliga
– 08.00           yoga/qi-gong/drömdelande
– 09.00           frukost
– 10.00           S A M L I N G
– 13.00           lunch
– 14.00           W O R K S H O P S shift I
– 15.30           kaffe/te
– 16.00           W O R K S H O P S shift II
– 18.00           middag
– 19.30           Berättarföreställning där alla som vill får berätta
                                           
                      Sondag 1/7      om världen
– 07.30           yoga/qi-gong/drömdelande
– 08.30           frukost
– 09.30           samling
– 1030            kaffe/te
– 11.00           W O R K S H O P S shift III
– 13.00           lunch
– 14.00           W O R K S H O P S shift IV
– 15.30           S A M L I N G
– 17.00           och avslutnings ceremoni
– 18.00           M I D D A G
                      >möjlighet att ta med färdkost för långväg
                      >möjlighet att stanna en natt till!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar