Bli medlem


Isa Lilja Tibbling ALBASveriges ordförande

                               VÄLKOMMEN att bli medlem!

   Som medlem i ALBA Sverige får du:
- information om ALBA – arrangemang eller annat som är av särskilt intresse
- medlemsbrev och inbjudan till medlemsträffar

                     - annonsera evenemang, kurser eller projekt på ALBA:s hemsida

- presentera dig själv, ditt arbete på hemsidan under medlemspresentationer
- möjlighet att ta egna initiativ till sammankomster eller annat nätverkande
- göra ansökningar som du inte kan göra i eget namn, förutsatt styrelsens godkännande.
- kollektivt medlemskap till hela Nordisk ALBA
- kollektivt medlemskap i Europeiska berättarnätet FEST

                     Ange ditt namn, adress, telefon samt e-post vid i inbetalning och anmälan

200 kronor betalas på bankgiro i Ekobanken 457-9447
kontakt: albasverige(a)gmail.com

 

          ALBAs styrelse 2020-21

Ordförande: Isa Lilja Tibbling, Järna 

Vice ordförande: Eva Charlotta Helsdotter, Haninge

Kassör: Monica Billing, Trosa

Vice kassör: Hélène Bohman-Blomquist, Järna
Sekreterare: Liselott Karlsson-Selén, Katrineholm
Vice sekreterare: Verena Haller, Stockholm

 

Valberedning: Ronit Koerner, Viktoria Hallberg
Revisor: Sigrid Ogland, Maria Bergbäck

 

AL
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar