måndag 13 maj 2013

Från valberedningen - vill du bli ALBA:s nya kassör?

Kära medlem! Vi närmar oss årsmötet och behöver en ny kassör för ALBA. Christina Ljungqvist har under 4 år burit uppgiften och nu är det dags att lämna vidare. Är Du den som vill ta över? Du kan ta över bokförningsuppdraget utan att sitta i styrelsen eller vara med i styrelsen. Det kan vi diskutera för att se vad som passar Dig.  Är du intresserad eller nyfiken kontakta oss före 15 maj.
Vänliga hälsningar

Valberedningen
Maria Bergbäck
Tel 0734 353071
Liselott Karlsson Selen
Tel 0704 851469

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar