fredag 13 september 2013

Kajsa berättar om sommarens symposium i Danmark

Kajsa Nordström deltog på "Jordens Stemmor"  i somras. Här kommer en betraktelse från henne och ett varmt tack från henne till arrangörer och de hon mötte. Och tack Kajsa för ditt bidrag hit.

Symposiet i Danmark

Andra veckan i juli  (7-14) hade det kallats till symposium i Danmark med rubriken ”Jordens Stemmer”.

På Mön en ö några timmar söder om Köpenhamn ligger Rödkilde Höjskole omgiven av vajande sädesfält,
isblå cikoria, blodröd vallmo och hundratals svalor. Den mäktiga tegelbyggnaden uppfördes i mitten av 1800-talet som folkhögskola. I dag är det Teaterhögskola. Parken som omger byggnaderna är full av allehanda mäktiga träd med rötterna stadigt förankrade i jorden och historien och grenar som sträcker sig mot solkraft och himmel.

Dit kom vi 55 människor varav cirka 13 barn från 2 års ålder och uppåt. Från Norge, Sverige och Danmark samlades vi för att lyssna till jordens stämmor.

Varje morgon stod vi under blodboken i en stor ring och öppnade våra berättarblommor för att i sena kvällen sluta dem. Däremellan lyssnade vi till berättelser i den mongoliska jurtan, i teatersalar och under träden. Sånger, danser, dragspel, klarinett. Dockspel från Peru, en bit av Parsifal (innan Inger Lise reste till Slovenien och Parsifalsymposiet där), Nordens mytologi är några axplock.

Varje eftermiddag var det workshops där vi under hela veckan följde den grupp man valt. Barnen hade egen workshop varje dag .

Berättelser från olika projekt som pågår i Danmark, Norge och Sverige fick vi frikostigt ta del av. Berättande på ålderdomshem, godnattsagor för gamla som hade resulterat i minskade nattmediciner och samarbete mellan barnstuga och ålderdomshem, tidningen ”Positive News” som rapporterar om positiva projekt över världen, berättande på fängelser, sjukhus, för hemlösa och missbrukare, arbete med ”Jorden på Vesterbro” som arbetar för natur och miljö mitt i storstaden.
Våra vänner i ALBA Danmark hade med alla sina goda krafter sett till att alla vi och var och en på varmaste sätt togs emot och kunde lyssna både på jordens och våra egna stämmor. Veckan avslutades med stor fest (ekologisk festmat och berättelser) och varje workshopgrupp kunde visa och delge vad de arbetat med under veckan.

Jag reste från symposiet dagen före avslutningen för att hålla en workshop i Göteborg (Vulnerability as Possibility på en europeisk kongress för hjälparbetare) och jag reste med hjärtat fyllt av värme och kraft.

Stort tack till alla vänner i Danmark och er andra som var där!

Kajsa Nordström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar