onsdag 5 mars 2014

Monika berättar från ALBA Fredsgrupps årliga nätverksmöteDeltog gjorde Synnöve Solberg, Isa Lilja, Verena Haller,
Anna Agotsson, Jorunn Skjeggestad, Ronit Koerner,
Birgit Norrman, och Monika Billing (bakom kameran).
ALBA Fredsgrupp har haft sitt årliga nätverksmöte, denna gång i Trosa, den 7-9 februari. 
Vi träffas regelbundet cirka 1 gång per år sedan 2009. Gruppen består av ytterligare nio medlemmar som av olika skäl inte kunde vara med denna gång.
Vi möts för att inspirera varandra, lära av varandra och tillsammans pröva nya idéer, byta berättelser, lyssna och berätta, och upprätthålla kontinuiteten i arbetet med att använda berättelser i olika sammanhang, stora som små, i syfte att skapa fred och försoning.
Denna gång arbetade vi med berättelsen om Salome i Gamla Testamentet, och med hur sång och musik kan vävas in i berättandet, som förstärkning, ram eller illustration. Vi tog också del av våra norska vänners berättelse om författarinnan och kulturarbetaren Ingeborg Relfling Hagen, och hennes kamp för att göra diktning och litteratur till levande näring för människorna.

Med vänliga hälsningar
Monika Billing

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar