måndag 27 mars 2017

Till alla ALBA-vänner: Dags för medlemsavgift!

Kära ALBA-vänner!

Nu är det dags att betala in årets medlemsavgift.
Betala 200:- till bankgiro 457-9447  (OBS - nytt bankgiro!)
Ange ditt namn, adress, telefon samt e-post vid inbetalningen.
Skicka gärna också dessa uppgifter till vår kassör på:
gertrud.westerfors@gmail.com

Som medlem får du bland annat följande förmåner:
  • ALBA-nytt minst två gånger/år skickad som e-post. 
  • information om ALBA-arrangemang eller annat av särskilt intresse
  • inbjudan till medlemsträffar
  •  annonsera evenemang, kurser eller projekt på ALBA:s hemsida 
  • presentera dig själv och ditt arbete på hemsidan under medlemspresentationer 
  • möjlighet att ta egna initiativ till sammankomster eller annat nätverkande 
  • göra ansökningar som du inte kan göra i eget namn, förutsatt styrelsens godkännande. 
  • kollektivt medlemskap till hela Nordisk ALBA   
  • kollektivt medlemskap i paraplyorganisationen Berättarnätet Sverige 
  • kollektivt medlemskap i Europeiska berättarnätet FEST

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar