torsdag 4 januari 2018

Meddelande från Maria Serrano, ALBA Finland - Michaela Sauber från Tellers without Borders närvarar på ALBA:s nordiska workshop på Kreta

Vi har glädjen att meddela att Micaela Sauber från Tellers Without Borders kommer att närvara vid ALBAs nordiska träff och berätta om storytelling med människor i nöd.

We are happy to announce the participation of Micaela Sauber representing Tellers Without Borders. She will talk about her work related to storytelling and people in need and the upcoming symposium Words in a Treasure Chest in Sarajevo in October.

Här hittar du programmet för träffen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar