måndag 19 september 2016

Läkande berättande på jobbet: Gunhild Berger - ALBA Finland

Framöver kommer vi presentera olika berättare från ALBA runt om i Norden. Tanken är att de ska få delge oss hur de använder berättande/läkande berättande i sitt arbete. Först ut är Gunhild Berger som bor och verkar i Pedersöre i Österbotten. Vill du berätta om dig och ditt berättande? Skriv till magnus (a) antligen.nu eller ring 070 420 44 44.


Gunhild Berger
Hur du använder berättandet i ditt arbete?
Jag jobbar på bibliotek och har under många år varit kommunens sagotant – Tant Hilda Gredelin. Då berättar jag helt traditionella sagor, mest för barn i förskola och dagis, Vi ordnar även sagostunder vid biblioteken i vår kommun.

Har vi mera tid använder jag Läkande sagor som vi jobbar med. Vi tecknar ur sagan, återberättar med mera. Efter att ha varit på en kurs i Ekenäs med Inger Lise Oelrich blev jag helt tagen av det jag fick lära mig, berättelser med mervärde, budskap och insikt. Sedan dess har jag stävat till att hitta berättelser som ger lyssnaren hjälp och insikt om sig själv och de problem vi människor ställs inför i livet. Den senaste utmaningen är att berätta på äldreboenden.

Jag får ofta frågan privat om jag kan komma och berätta, ofta har den som frågar en klar bild av det man vill att jag ska berätta. Då brukar jag svara att jag kommer ifall jag får prata om Läkande berättade och framföra sådana berättelser. Jag har alltid fått komma, kanske eftersom folk blivit nyfikna på att få veta mer om Läkande berättande och ALBA.
Jag när en dröm om att få berätta Läkande berättelser för politikerna i Pedersöre (ligger i Österbotten)

Vad ger berättandet dig?
Läkande berättande ger mig personligen mycket, att få dela berättelser som har ett budskap till lyssnarna är en upplevelse i sig. Se hur lyssnarens ansiktsuttryck och attityd förändras under berättelsens gång är lön för mödan.

Vad brukar du få för gensvar från lyssnarna?
Jag har fått bra feedback och även beröm för mina berättarstunder och samkväm. Detta gör att jag vill och orkar fortsätta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar