tisdag 22 december 2015

ALBA presenterar stolt: En unik dag den 6:e februari med både workshop & föreställning med Gauri Raje

Kära berättarvänner!

ALBA har den stora äran att inbjuda till en unik dag med Gauri Raje, storyteller, utbildare och styrelseledamot i ”Tellers without Borders”.

Under många år har Gauri särskilt arbetat med frågor kring exil, flykt, migration och människors försök att skapa sig en fristad och möjligheter till fortsatt liv. Gauri har arbetat med flyktingar och asylsökande i Indien, Grekland, England och Nordirland. Hon har utforskat det muntliga berättandets möjligheter till att skapa utrymme för en fristad och ett sätt att lyssna till sig själv och andra genom att dela erfarenheter i form av berättelser. Gauri har sina rötter Indien men arbetar och bor mestadels i England.

Gauri kommer till oss i Stockholm för att hålla en heldags workshop samt ge  kvällsföreställningen 'Tales of Exile and Sanctuary' en föreställning med berättelser från olika delar av världen som innehåller teman om att vara på flykt och söka sig en fristad. Finns det någon skönhet i flykten? Vilka fasor innehåller den? Och på vilket sätt kan den vara berikande?

Du får inspiration till vad vi kan göra åt de brännande aktuella frågorna vi möter dagligen. Mer information hittar du här!

Varm välkommen!

ALBA:s styrelse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar