tisdag 1 december 2015

María Serrano, ALBA Finland: rapport från Tellers without borders i Hamburg

María Serrano deltog i Tellers Without Borders konferens, där också ALBA Sverige var representerat av Verena Haller och Isa Lilja Tibbling. I Hamburg träffades under tre dagar berättare från olika länder för att arbeta med temat Att berätta med flyktingar. Tellers Without Borders är en organsiation med säte i Tyskland, som i tio år arbetat med läknade berättande och så kallad krispedagogik med flyktingar, både i Tyskland och i andra länder. Teller Without Borders, Berättare utan gränser, arbetar också på sjukhus, med demenspatienter och i livets slutskede.Det är en organsiation för yrkesverksamma berättare. Föreningen grundades av Micaela Sauber i Hamburg, och nu stod hon värdinna för en internationell konferens med syfte att fördjupa och utvidga arbetet. Konferensspråken var tyska och engelska, och Laura Simms -från USA- var speciellt inbjuden. Laura har arbetat som berättare bland annat för FN och uppträdde på konferenser med programmet Story as a Refuge- Berättelsen som tillflykt- ett delvis självbiografiskt program där hon bland annat berättar om hur hon i början av 2000-talet adopterade sin son,  en 15årig fd barnsoldat från Sierra Leone -och om de sagor hon berättat för honom.

Bredan Nolan uppträdde med irländska kärlekshistorier och återvände sedan till Dublin för att inleda Tellers Without Borders- Irelands verksamhet. Karen Wolle, från Österrike och Jasna Held från Kroatien visade hur de berättat tillsammans, utan att kunna varandras språk på tyska och kroatiska, för en blandad publik. Ett sant gränsöverskridande. Micaela Sauber och palestinska Asma Qwaider visade ett motsvarande arbetsssätt som de använt sig av i Gaza, på arabiska och tyska. De gav också prov på hur en workshop för flyktingbarn ser ut i praktiken, tillsammans med Roana Falkenberg. En vacker, omslutande miljö byggdes upp med enkla medel. Naceur Charles Aceval, från Algeriet uppträdde och fängslade med sitt sätt också oss som inte förstod tyska, och bara fick en sammanfattning på engelska. Flora Pethybridge ledde med sång varje morgon, hon tog oss på en musikresa från Sydafrika ända till Yttre Hebriderna i Skottland.

Det bildades på konferensen en arbetsgrupp som skall fortsätta att fördjupa och utvidga Tellers Without Borders, och María Serrano är medlem av gruppen. Läs mer här!

Åter gingo de långa vägar fram mot väster och norr och sommaren begynte lida till ända, och det blev kulet i skogarna. Flickan sade: - Syns han ej redan, vår björk? - Gossen sade: - Icke ännu.
Landet, där de gingo, begynte nu få ett annat utseende. De hade hittills gått över stora slätter och kommo nu till ett land med kullar, berg, floder och stora sjöar. Flickan sade: - Huru skola vi komma över de branta bergen? - Gossen sade: - Jag skall bära dig. - Och han bar henne. (ur Topelius Björken och stjärnan)

Att berätta med flyktingar är ett av ALBAs gryende projekt- och om det finns medlemmar som är intresserade av att vara med så hoppas vi att ni hör av er- projektet planeras som bäst och man är hjärtligt välkommen att bidra till redan i detta skede. De flesta av våra styrelsemedlemmar, har länge varit engagerade i mångkulturellt berättande och vill nu se på vilket sätt ALBA kan stöda med storytelling i dessa tider.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar